• ‘an astounding and diverse line-up’

  The Line of Best Fit
 • Branwen Dickson (Wales Arts International)

  Development Officer with Wales Arts International (WAI) Arts Council of Wales.

  Branwen is WAI’s lead officer for Wales and the Horizons partnership for WOMEX 24 and ‘Gwrando’ (Listening) programme – WAI’s initial theme for the UN Decade of Indigenous Languages and has been the lead officer for Wales at Showcase Scotland for the last two years. Also representing ACW/WAI programmes ‘International Opportunities Fund (IOF) and ‘Night Out’ which supports performances at community venues across Wales.

  Cyfathrebwch gyda fi yn Gymraeg neu’n Saesneg.

  Swyddog Datblygu gyda Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC) Cyngor Celfyddydau Cymru.

  Branwen yw prif swyddog WAI ar gyfer partneriaeth Cymru a Horizons ar gyfer WOMEX 24 a ‘Gwrando’ (Gwrando) – thema gychwynnol CRhC ar gyfer Degawd Ieithoedd Brodorol ​​y Cenhedloedd Unedig ac mae wedi bod yn brif swyddog Cymru yn Showcase Scotland am y ddwy flynedd ddiwethaf. Hefyd yn cynrychioli rhaglenni CCC/WAI ‘Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol (IOF) a ‘Noson Allan’ sy’n cefnogi perfformiadau mewn lleoliadau cymunedol ledled Cymru.