• ‘Forward thinking welsh music industry showcase’

    Metro
  • Huw Williams (Cardiff University)

    Mae Huw Williams yn athronydd yn ymddiddori mewn materion cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol, ac yn Ddeon y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

    Huw Williams is a philosopher interested in cultural, political and social issues, and is Dean for the Welsh Language at Cardiff University.