• ‘Forward thinking welsh music industry showcase’

  Metro
 • SESIYNAU’R BYNCER 2023

  FOCUS WALES YNGHYD AG ETERNAL MEDIA a ROC2 YN CYFLWYNO

  SESIYNAU’R BYNCER 2023

                                             
  Mae Sesiynau’r Byncer yn agored i geisiadau gan gyfansoddwyr a chynhyrchwyr o Gymru, i gymryd rhan mewn gwersyll cynhyrchu 3 diwrnod, a fydd yn gweld 3 artist yn gweithio gyda 3 o gynhyrchwyr cerddoriaeth profiadol yn Stiwdios ROC2 yn Wrecsam rhwng 1af – 3ydd o Fai!

  *   GWELLA EICH SGILIAU CYFANSODDI A CHYNHYRCHU
  *   DARPERIR GWESTY, TEITHIO AC ARLWYO
  *   TOCYN AM DDIM I FOCUS WALES 2023 I BOB CYFRANOGWR
  *   FFILM WEDI’I GREU GAN ETERNAL MEDIA

  GWNEWCH GAIS HEDDIW YMA

  Diolch i’r Cyngor Celfyddydau Cymru, ROC2, Eternal Media, a FOCUS Wales