• Winner of Best Festival for Emerging Talent at UK Festival Awards

 • CYNHADLEDD

  Mae FOCUS Wales yn cynnal cynhadledd gerddoriaeth ryngweithiol yn ystod yr ŵyl, gan gynnwys paneli, seminarau a thrafodaethau gan arbenigwyr o bob rhan o’r byd. Yn cynnig mewnwelediad manwl i’r diwydiant cerddoriaeth, arbenigedd a phrofiadau byd go iawn o holl sectorau’r diwydiant cerddoriaeth.

  CYNHADLEDD FOCUS Wales 2024

  Prynwch Pasys yma

  Gellir cyrchu Gynhadledd FOCUS Wales gyda phob* band arddwrn yr ŵyl.

  Oes gennych chi syniad ar gyfer pwnc panel, gweithdy, neu ddigwyddiad cynhadledd? Cyflwynwch eich syniadau yma.

  Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, os oes gennych ofynion mynediad, neu os ydych yn teimlo bod rhwystr i chi allu cael mynediad i’r gynhadledd, anfonwch e-bost at sarah@focuswales.com i weld sut gallwn ni helpu.

  CYNRYCHIOLWYR 2024

  2024 Cynrychiolwyr wedi’i gadarnhau hyd yn hyn

  Gwelwch y rhestr o gynrychiolwyr 2024