• ‘an absolute smorgasbord of musical delights’

  Under The Radar Magazine
 • WYBODAETH

  AMSERLEN A MAP YR ŴYL

  AMSERLEN FOCUS Wales 2025 dod yn fuan!

  Lawrlwythwch ein amserlen 2024 YMA

  YR AP FOCUS WALES

  Creu eich amserlen unigryw ar gyfer FOCUS Wales 2024…

  Lawrlwythwch ein Ap FOCUS Wales 2024 yn isod:

  iOS YMA
  Android YMA

  CASGLU TOCYNNAU: 
  GWYBODAETH BWYSIG

  Er mwyn lleihau’r angen i giwio yn y lleoliadau, rydyn ni’n neilltuo un swyddfa docynnau
  canolog ar gyfer yr ŵyl eleni, sydd wedi’i lleoli’n gyfleus yng nghanol tref Wrecsam, sef Tŷ Pawb, sydd ddim mwy na dro bach byr o bob un o’n lleoliadau. 

  Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i bob un sy’n dal tocyn ddod i’n swyddfa docynnau yn Tŷ Pawb, i dderbyn ein bandiau llawes perthnasol ar gyfer eu math nhw o docyn. P’un ai eich bod wedi prynu tocyn penwythnos, tocyn diwrnod, neu docyn ar gyfer unrhyw un o’r sioeau unigol, fe fydd gofyn ichi ddod i Tŷ Pawb i gasglu eich band llawes cyn cael mynd i’r sioe. Os byddwch yn cyrraedd sioe heb eich band llawes, fe gewch eich cyfeirio at Tŷ Pawb. 
  – gweler isod am fwy o wybodaeth am brofi. Cyn gynted y bo’r llawes ganddoch chi,
  fyddwch chi’n barod amdani.

  Bydd Swyddfa Docynnau’r Ŵyl wedi’i lleoli yn Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam LL13 8BE, a bydd ar agor yn ystod yr amseroedd canlynol:

  Dydd Iau 8fed o Fai: 9yb–10yh
  Dydd Gwener 9fed o Fai: 9yb–10yh
  Dydd Sadwrn 10fed o Fai: 10yb–10yh

  AMGYLCHEDD

  Rydyn ni’n mewn trafodaethau parhaus gyda’n llywodraeth, a chyrff ymgynghorol eraill, i sicrhau fod arferion gorau’n cael eu gweithredu yn ein gwaith, a’u bod yn cael eu gwella’n gyson. Mae ein drws yn agored. Rydyn ni’n croesawu syniadau newydd y byddai’n bosib eu hymgorffori yn ein gwaith, wneud yr hyn a wnawn yn gynaliadwy yn amgylcheddol wrth symud ymlaen. Os oes ganddoch chi unrhyw argymhellion o’r fath, cysylltwch â ni trwy info@focuswales.com i drafod eich syniadau ymhellach.

  Darllenwch am y gwaith rydym yn ei wneud YMA

  MYNEDIAD

  Lawrlwythwch ein canllaw mynediad YMA

  Rydym yn ymdrechu i ymateb i’ch e-bost o fewn 5 diwrnod gwaith.

  Lawrlwythwch ein canllaw mynediad YMA

  Y WASG

  Am Achrediad y Wasg, cliciwch YMA

  Am ymholiadau cyffredinol y Wasg, cysylltwch â: press@focuswales.com

  TEITHIO

  Y Lôn

  Mae Wrecsam yn gyfleus iawn ar gyfer ffordd ddeuol yr A55 tua’r gorllewin, yr M62 wrth deithio tua’r dwyrain, yr M53 a’r M56 am y gogledd a’r A5 a’r M54 wrth anelu am y de. Awr yn unig ydi Lerpwl a Manceinion, Birmingham yn llai na dwyawr ac mae hyd yn oed Llundain a Glasgow o fewn pedair awr. Mae rhaglenni rhannu ceir ar gael. e.e. freewheelers.co.uk

  Trên

  Mae dwy orsaf drenau. Yr Orsaf Ganolog, sy, fel y gellwch ei ddychmygu, yn union yng nghanol y dre’. Hefyd yr Orsaf Gyffredinol, siwrne 3 munud ar droed allan o’r dre’.

  Mae i’r ddwy orsaf gysylltiadau uniongyrchol â Llundain – cewch ddewis rhwng Euston a Marylebone. Mae trenau hefyd yn mynd am Gaerdydd, Caer a’r Amwythig, gyda chysylltiadau i Lerpwl. Yn ogystal, mae cysylltiadau bws i Ddyffryn Ceiriog hardd.

  CYNLLUN TEITHIO TRAVELINE CYMRU

  YMUNO Â RHESTR BOSTIO FOCUS WALES

  Cadwch eich bys ar bỳls y diweddaraf i gyd o newyddion FOCUS Wales trwy ymuno â rhestr bostio YMA

  CAIS I CHWARAE

  Gwnewch gais i chwarae FOCUS Wales 2025 trwy GIGMIT (am ddim) YMA

  Neu, gwnewch gais i chwarae trwy ein ffurflen YMA

  GWIRFODDOLI

  Oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli at FOCUS Wales 2025?

  Llenwi ein ffurflen YMA

  NODDI

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn noddwr? Email info@focuswales.com

  YMHOLIADAU CYFFREDINOL

  info@focuswales.com

  LLEOLIADAU

  Gweler rhestr o’n lleoliadau a chyfyngiadau oedran am pob lleoliad YMA

  MAP


  Edrychwch ar FOCUS Wales 2025: Venues and Locations ar fap mwy.